سرکش


نام اثر : سرکش
unruly
اکرولیک روی مقوای مشکی /این اثر با الحام از اثر استاد محمود فرشچیان در سال 97 مشق شده است در این کار سعی شده تا ضمن کسب تجربه تغییراتی در ترکیببندی و نحوه اجرا ایجاد گردد /اثر در سبک نقاشی ایرانی یا مینیاتور به شیوه سپید قلم خلق شده است /اثر فروخته شده است

قیمت : 5,000,000 ریال

وضعیت:

سایز اثر: 50.70

نظرات شما