بلبل خرما


نام اثر : بلبل خرما
nihtinale
آبرنگ روی مقوا -از مجموعه شخصی ...آبادان من/بلبل خرما پرنده کوچک و خوش صدایی است که در مناطق گرمسیر و جنوبی ایران خصوصا در نخلستان های خوزستان زندگی می‌کند مردمان جنوب چنان به آوای این پرنده دلبسته اند که این پرنده را به صورت دست آموز در خانه های خود نگه می دارند

قیمت : ریال

وضعیت:

سایز اثر: ۳۵،۵۰

نظرات شما