شکارگاه ......زال و سیمرغ


نام اثر : شکارگاه ......زال و سیمرغ
hunting ground
طراحی مدادی روی مقوا -اثر بدیع و پر کار است از هیچ اثر دیگری کپیه و مشق نشده است به شیوه طراحیمینیاتور کارشده به این که طراحی با متد مینیاتور یا نقاشی ایرانی انجام شده در این اثر از داستان شاهنامه فردوسی با موضوع زال و سیمرغ در شکارگاه الهام گرفته شده است /اثر موجود و برای فروش میباشد

قیمت : 40,000,000 ریال

وضعیت: موجود جهت فروش

سایز اثر: ۵۰*۷۰

نظرات شما